Danh mục

Malacca ONE

 • Malacca ONE 1166 GM

  435,000
  – Sàn gỗ MALACCA ONE
  – Malaysia – Authentic
  – Decor : 1166 GM
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 142 (R) * 12mm
  – Bề mặt:   Bề mặt sần – Nano
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5+ KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge , hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.
  – Giá: 435,000VNĐ/M2
 • Malacca ONE 1187 GM

  435,000

  Sàn gỗ Malacca – Malaysia
  – Mã sản phẩm: 1187 GM
  – Rio cherry
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 142 (R) * 12mm
  – Bề mặt: Bề mặt sần NaNo tự cân bằng và phục hồi  khi có va đập.
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5+ KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge, hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.
  – Các chứng chỉ chất lượng sàn Malacca One:

  – Giá: 435,000VNĐ/M2

   

 • Malacca ONE 1188 GM

  435,000

  Sàn gỗ Malacca – Malaysia 1188 GM Oak Provence, độ dầy: 12mm, bề mặt sần NaNo tự cân bằng và phục hồi  khi có va đập, chống chầy xước, siêu chịu nước.

 • Malacca ONE 1368 GM

  435,000

  Sàn gỗ Malacca – Malaysia
  – Mã sản phẩm: 1368 GM
  – American walnut
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 142 (R) * 12mm
  – Bề mặt: Bề mặt sần NaNo tự cân bằng và phục hồi  khi có va đập.
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5+ KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge, hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.
  – Các chứng chỉ chất lượng sàn Malacca One :

  – Giá 435,000VNĐ/M2

 • Malacca ONE 3688 GM

  435,000

  – Sàn gỗ Malacca – Malaysia
  – Mã sản phẩm: 3688 GM
  – Red walnut
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 142 (R) * 12mm
  – Bề mặt:   Bề mặt sần NaNo Tự cân bằng và phục hồi  khi có va đập.
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5+ KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge , hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.
  – Các chứng chỉ chất lượng sàn Malacca One :

  – Giá 435,000VNĐ/M2

 • Malacca ONE 9999 GM

  435,000

  – Sàn gỗ Malacca – Malaysia
  – Mã sản phẩm: 9999 GM
  – White Oak
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 142 (R) * 12mm
  – Bề mặt: Bề mặt sần NaNo tự cân bằng và phục hồi  khi có va đập.
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5+ KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge, hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước :
  – Các chứng chỉ chất lượng sàn Malacca One:

  – Giá: 435,000VNĐ/M2