Danh mục

Sàn gỗ Malacca

 • Malacca MA 1199

  385,000
   – Sàn gỗ Malacca -Malaysia
  – Mã sản phẩm: MA 1199
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 126 (R) * 12mm
  – Bề mặt:   Bề mặt sần
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5 KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge , hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước
  – Các tiêu chuẩn & chất lượng sàn gỗ cao cấp Malacca-malaysia:

  Giá: 385,000VNĐ/M2
 • Malacca MA 1382

  385,000

  SÀN GỖ Malacca – Malaysia
  Mã SP : MA1382
  Độ dầy : 12mm
  Quy cách : 1216(D) * 126 (R) * 12mm
  Bề mặt : CP ( Bề mặt sần )
  Tiêu chuẩn chống chầy xước : AC5 KL33, độ nén 930kg/cm3
  Hèm khóa :Bản quyền 5G Valinge , hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước .

  * Các tiêu chuẩn & chất lường sàn gỗ Malacca-malaysia

  – Giá : 385.000đ/M2

 • Malacca MA 3366

  385,000
   – Sàn gỗ Malacca – Malaysia
  – Mã sản phẩm: MA 3366
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 126 (R) * 12mm
  – Bề mặt:   Bề mặt sần
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5 KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge , hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước
  * Các tiêu chuẩn & chất lường sàn gỗ Malacca-malaysia
  Giá: 385,000VNĐ/M2
 • Malacca MA 3388

  385,000
  Sàn gỗ Malacca – Malaysia
  – Mã sản phẩm: MA 3388
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 126 (R) * 12mm
  – Bề mặt:   Bề mặt sần
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5 KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge , hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.
   – Các tiêu chuẩn & chất lường sàn gỗ Malacca-malaysia :
  – Giá :385.0000 đ/M2
 • Malacca MA 6868

  385,000

  – Sàn gỗ MALACCA
  – Mã sản phẩm: MA 6868
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 126 (R) * 12mm
  – Bề mặt:   Bề mặt sần
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5 KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge , hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

  – Các tiêu chuẩn & chất lường sàn gỗ Malacca-malaysia :

  – Giá: 385,000 đ/M2

 • Malacca MA 869

  385,000
  – Sàn gỗ MALACCA -MALAYSIA

  – Mã sản phẩm: MA 869
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 126 (R) * 12mm
  – Bề mặt:   Bề mặt sần
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5 KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge , hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  • Các tiêu chuẩn & chất lường sàn gỗ Malacca-malaysia

  – Giá: 385,000đ/M2
 • Malacca ONE 1166 GM

  435,000
  – Sàn gỗ MALACCA ONE
  – Malaysia – Authentic
  – Decor : 1166 GM
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 142 (R) * 12mm
  – Bề mặt:   Bề mặt sần – Nano
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5+ KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge , hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.
  – Giá: 435,000VNĐ/M2
 • Malacca ONE 1187 GM

  435,000

  Sàn gỗ Malacca – Malaysia
  – Mã sản phẩm: 1187 GM
  – Rio cherry
  – Độ dầy: 12mm
  – Quy cách: 1216(D) * 142 (R) * 12mm
  – Bề mặt: Bề mặt sần NaNo tự cân bằng và phục hồi  khi có va đập.
  – Tiêu chuẩn chống chầy xước: AC5+ KL33
  – Hèm khóa: Bản quyền 5G Valinge, hèm V4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.
  – Các chứng chỉ chất lượng sàn Malacca One:

  – Giá: 435,000VNĐ/M2